Far vel Glistrup, og hvil i fred

Meget kan man mene om manden og det er der mange der gør. Men Mogens Glistrup der døde i går har alligevel været haft en vigtig rolle i moderniseringen af dansk politik - på godt og ondt.

Glistrups Fremskridsparti (Z) var med til at skabe røre i de gamle, faste klassebaserede partitilhørsforhold sammen med Erhard Jakobsens Centrum-demokrater (CD). De to tog fat i det nye tv-medie og viste som de første hvordan man kunne rive befolkningen med, med letforståelige paroler i stedet for lange politiske taler. Det viste også hvordan befolkningens partitilknytning var blevet mere løs, med Z's (og CDs (og Kristeligt Folkepartis (KF))) politik der primært var båret af enkeltsager. Dette lagde så også kimen til den fremtidige stigning i populismen, som det i dag er det gamle Venstre og det noget nyere Dansk Folkeparti (som jo faktisk er et udbryderparti fra Z) kører på i dag, selvom heller ikke Socialdemokratiet ser sig fri fra at søge længere og længere mod højrefløjen for at tækkes flertallet.

Men i og med at de (Z, CD, KF) fik revet så mange vælgere væk fra de gamle partier, fik de også de gamle partier til at tage deres gamle politikker og strategier op til overvejelse. Og... ja, man kunne jo fortsætte, men nu bliver jeg kaldt ud af vagten for i aften.

Jeg vil bare slutte af med en afsked til en af dansk politiks mest spændende personligheder; Nok er jeg uenig med dig, Glistrup, men dum har jeg aldrig turdet kalde dig. Jeg håber du finder en fred hvor du end er nu, så du kan se at man ikke er ond, selvom man ikke lige tilbeder Gud i kristen forstand. :)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <q> <blockquote> <cite> <abbr> <a> <ins> <del> <strong> <em> <hr> <address> <code> <dfn> <kbd> <pre> <samp> <var> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <dl> <dt> <dd> <ol> <ul> <li> <caption> <col> <colgroup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <bdo> <ruby>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Insert Flickr images: [flickr-photo:id=230452326,size=s] or [flickr-photoset:id=72157594262419167,size=m].
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.