Klage over politiets opførsel ved masseanholdelsen den 12. december 2009

Som nogle af jer måske ved, var jeg med i den store demonstration den 12. december sidste år, 2009, i forbindelse med klimatopmødet COP15 (hvor de desværre levede op til vores forventninger og opnåede ingenting). Demonstrationens kodeks var fredeligt, og vi i Libertære Socialister havde, sammen med vores kammerater fra Motmakt og SUF, forpligtiget os til at overholde dette. På trods af dette blev så godt som hele den libertær socialistiske blok fanget i pansernes knibtang i starten af Amagerbrogade, hvor de masseanholdte næsten tusind personer (og tilbageholdt/frihedsberøvede endnu flere), og efterfølgende sigtede 3. I dag tog Rasmus Pinnerup fra LS København og tog klagerne fra de LS'ere der har været tilbageholdt - plus mig - til RUSK, så de kan indgå som et fælles klagemål mod politiet. Min personlige beretning/klage, som sendt til Rasmus, her nedenfor:

Jeg gik (umaskeret) i den Libertær Socialistiske-blok under den store, lovlige demonstration lørdag den 12/12 2009. På trods af jeg gik på krykker (pga. en brækket ankel) havde jeg sat mig for at ytre min mening gennem denne folkeforsamling. Kort efter min blok nåede Amagerbrogade, løb der politifolk ind i demonstrationen, og skar dermed den sektion af den store demonstration jeg var i af. De fortalte ikke grunden til dette, eller varslede os på forhånd. Jeg forholdt mig roligt og fulgte politiets ordrer, indtil jeg lidt over kl. 18 fik skåret mine strips op og fik at vide jeg havde været "på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt" og kunne gå hjem.

> - hvor længe I var frihedsberøvede

Ca. 15:30 til lidt over 18.

> - om I fik taget jeres billede

Ikke hvad jeg ved af.

> - om I fik oplyst årsagen til frihedsberøvelsen

Nej.

> - om I fik oplyst tidspunktet for anholdelsen/frihedsberøvelsen

Nej.

> - om I fik mulighed for at underrette familie eller andre

Nej. Spurgte heller ikke om det.

> - hvor længe I sad på Amagerbrogade, inden I blev kørt væk

Jeg blev ikke kørt væk, men jeg var en af de sidste der blev sat i strips og rækker. Jeg ved ikke hvor lang tid jeg sad i strips, men et sted mellem 30 og 60 minutter.

> - hvor længe der gik, inden I fik jeres strips taget af

Jeg fik dem af da de lod mig gå, kl. ca. 18.

> - om I oplevede voldsomme/grove episoder, enten selv eller overværede andres oplevelser desangående

Udover at politifolkene ignorerede folk der sagde de skulle på toilettet, at de frøs, at deres strips sad stramt eller spurgte om hvorfor de/vi blev tilbageholdt, nej.

> - om I fik adgang til toiletbesøg

Nej, men jeg spurgte ikke.

> - om I har overværet episoder med folk, der har tisset i bukserne

Nej.

> - om I blev tilbudt og/eller fik udleveret mad

Nej.

> - om I blev truet med eller udsat for peberspray og/eller hunde

Nej.

> - om I blev filmet til privat brug (af betjente med egne mobiltelefoner eller private kameraer)

Ikke hvad jeg lagde mærke til.

> - om I fik udleveret et papir med rettigheder og klagemuligheder ved løsladelsen

Nej.

Kommentarer

ok

Spændende at læse en så virkelighedsnær beskrivelse.

Indsend kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Tilladte HTML tags: <q> <blockquote> <cite> <abbr> <a> <ins> <del> <strong> <em> <hr> <address> <code> <dfn> <kbd> <pre> <samp> <var> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <dl> <dt> <dd> <ol> <ul> <li> <caption> <col> <colgroup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <bdo> <ruby>
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Indsæt Flickr billeder: [flickr-photo:id=230452326,size=s] eller [flickr-photoset:id=72157594262419167,size=m].
Ved at indsende denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik.